Naša firma BEŤO, s. r. o. je tiež kvalifikovaná v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie Vašich systémových riešení. Nemusíte sa báť nefunkčných riešení, ktoré sú príťažou pre Vás a Vašu rodinu. Samozrejmosťou je v prípade Vašich špecifických požiadaviek naša konzultácia pre možné technické riešenia, ktoré Vám bude v dlhodobom merítku prínosom komfortu a úspory. Naše realizácie sú toho dôkazom.
Segment obchodu, servisu, montáže a poradenstva je systematicky ladený pre Vaše potreby. Každá projektová záležitosť je fyzicky posúdená a zohľadňuje všetky potrebné údaje aby bol k Vám odporučený čo najúčinnejší systém, či už v oblasti vykurovania (krby, kotle, tepelné čerpadlá, kotolne) alebo napríklad ohrevu vody, či samotného chladenia aj s funkciou vykurovania (klimatizačné jednotky, solárne systémy atď...), s čím súvisí aj samotná úspora energií. Samozrejmosťou je vodoinštalácia, elektroinštalácia, plynofikácia a to všetko za priaznivé ceny a výsledok, ktorý Vás ubezpečí v správne rozhodnutie sa na nás obrátiť. Naši pracovníci navrhnú riešenia, ktoré Vám radi vysvetlia a informujú Vás, prečo a za akých okolnosti je dobré práve ono technické riešenie. Zohľadňujú sa viaceré faktory, medzi ktoré radíme úsporu energií, ale aj efektívnosť. Potrebná účinnosť pri  spaľovaní pevných palív (dreva, drevoštiepky, peletiek), plynu a elektrickej energie je zohľadnená individuálne pre Vás spolu s nenáročnosťou samotnej obsluhy na základe Vašich možností. 

Firma BEŤO, s. r. o., je priamym pokračovateľom firmy Libor Beták - BEŤO, ktorá vznikla už v roku 2006, kedy sa určil smer ktorým sa uberá do dnešného dňa. Hlavnou devízou našej firmy je poskytovane rôznorodých služieb a prác v oblastiach vykurovania, výroby teplej úžitkovej vody a čerstvého vzduchu v priestoroch Vášho domova klimatizačnými a rekuperačnými zariadeniami. Ďalej poskytujeme služby v oblasti vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynofikácie, samotný predaj spolu s montážou, kde je samozrejmosťou náš odborný servis pre Vás. Ďalej poradenstvo a samotný predaj technických riešení pre konečného zákazníka teda Vás. Našou prioritou je KVALITA,  ktorú vieme zaručiť v rámci odborne školených zamestnancov, ktorý spĺňajú všetky špecifikácie potrebné  k úspešnému výsledku a riešenia, ktoré Vás nemusí dostať do situácií, kedy fungujete na nefunkčnom systéme, ktorý Vás oberá o prostriedky, pohodlie domova a efektivitu daného riešenia.