Cenník úkonov a prác:Ak nie je dohodnutá cena na komplet diela, platí nasledovný cenník:

montáž, demontáž, prípravné práce........................................................10,- Eur/Hod+DPH

servis, návrh, poradenstvo, analýza porúch, oprava,vyregulovanie systému.........15,- Eur/Hod + DPH

doprava ..................................................0,30,- Eur/km + DPH

v cene nie je zahrnutá réžia, ako prenájom mechanizmov (bager, žeriav, plošina...)